Drogie Babcie i Drodzy Dziadkowie,

jesteście dla nas przedstawicielami życiowej mądrości,

naturalnym drogowskazem dla dzieci i wnuków.

Dziękujemy za troskę i cenne rady.

                                                      Serdeczne życzenia i podziękowania składają

                                                              Dzieci PSP w Klwatce Królewskiej

                                                                wraz z Gronem Pedagogicznym

 

W naszej szkole Mikołaj gościł  7 grudnia.
Odwiedził oddział 4,5-latków oraz dzieci z oddziału 6-latków.

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak
w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.  

Więcej informacji pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-r

lub po rozwinięciu bieżącego artykułu.