Zgodnie z zawiadomieniem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej,

uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej

będą mieli zorganizowane rekolekcje

w kościele parafialnym w Małęczynie w dniach 25-27 marca 2019 r.