Znalezione obrazy dla zapytania uwaga rodzice-znaki bezpieczeństwaDnia 30 maja 2019 roku w naszej szkole zorganizowano zebranie rodziców,
podczas którego zostały przedstawione procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie naszej placówki
oraz spotkanie z funkcjonariuszami Sekcji Szkolnej Referatu Administracyjno – Porządkowego  Straży Miejskiej w Radomiu. 

 Funkcjonariusze Straży Miejskiej wygłosili prelekcję dla rodziców na temat agresji i przemocy rówieśniczej.
Poruszono także tematykę cyberprzemocy i uzależnień. 
Zaproszeni goście uświadamiali rodziców o konsekwencjach prawnych czynów zabronionych. 

Podkreślili istotę autorytetu opiekuna w domu oraz  zasadność ograniczonego zaufania w stosunku do dzieci.

Podali informację, jak rozpoznać zagrożenia a także, do jakich instytucji można zwrócić się o pomoc.

Po spotkaniu, przedstawiciele Straży Miejskiej służyli radą uczestnikom spotkania.