Przedstawiamy kolejne etapy budowy tak długo oczekiwanej sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole  Podstawowej w Klwatce Królewskiej.