Dnia 2 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 8.00
w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli w Małęczynie odbędzie się Msza Święta
rozpoczynająca rok katechetyczny.
Następnie uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się o godz. 9.45
w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej.