Początek roku szkolnego rozpoczął się w poniedziałek 2 września 2019 r. o godzinie 9.45. Uroczystość rozpoczęto nieco wcześniej-mszą świętą w kościele. Po powrocie ze świątyni ogłoszono apel i wniesiono sztandar szkoły. Uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście odśpiewali hymn państwowy.  Następnie głos zabrała pani dyrektor Dorota Adamska oraz przedstawiciel władz gminy
w osobie pana dyrektora ZEAS-u Józefa Draba. Podczas wystąpień mówcy zwrócili uwagę na fakt rozbudowy placówki. Na koniec, po odśpiewaniu hymnu szkoły i wyprowadzeniu sztandaru rozległ się pierwszy dzwonek szkolny.