W październiku 2019 r. nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji ,,Szkołą Pamięta”. Związana ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych, akcja poświęcona była tym wszystkim, którzy odeszli pozostawiając trwały ślad w pamięci potomnych.

 

Z rana 29 października klasy I-VI udały się do miejsc pamięci znajdujących się w najbliżej okolicy. Uczniowie oddziałów I-III uhonorowali w ten sposób lotników, którzy 30 lat temu zginęli w Klwatce. Miejsce katastrofy oznaczone jest głazem i pamiątkowym napisem. Tam właśnie dzieci złożyły kwiaty i zapaliły znicze.

Uczniowie klas IV-VI odwiedzili cmentarz w Małęczynie. Postawili znicze na najrzadziej odwiedzanych grobach, na mogiłach pracowników szkoły  oraz pomniku ks. Seweryna Hołowni.

Siódmo-i ósmoklasiści oddali zmarłym hołd w nny sposób. Obejrzeli film ,,Akcja pod arsenałem”, opowiadający o sile bohaterstwa, przyjaźni i poświęcenia w najgorszych dla tych wartości czasach-czasach okupacji. Swoistym komentarzem do tej opowieści był inny film-,,Miasto ruin” poświęcony pamięci umarłego miasta. Widzowie uświadomili sobie, że te miliony ton gruzów były jedną wielką mogiłą dl tych, którzy zginęli podczas powstania warszawskiego.

Około godz. 11.30 rozpoczął się uroczysty apel pamięci wszystkich zmarłych. Przygotowali go uczniowie klasy VII oraz członkowie chóru pod opieką pani Natalii Skowrońskiej i pani Hanny Habery.  Było to godne uhonorowanie tych, którzy odeszli. Człowiek bowiem żyje tak długo, jak długo o nim pamiętamy.