Rokrocznie, gdy zbliża się zima, przyjeżdżają do naszej szkoły strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, aby porozmawiać o zagrożeniach związanych z ogrzewaniem domów. W tym roku też odbyło się takie spotkanie. Goście opowiadali
o zagrożeniach zatruciem czadu. Pokazywali też nowoczesne urządzenia, które mają zapobiec niebezpieczeństwu. Systematycznie przekazywana wiedza na ten temat ma nas uchronić przed tragediami, o których często słyszymy w mediach.