Hej, kolęda, kolęda …”

Piękną tradycją w naszej szkole, jest coroczne przedstawianie inscenizacji o Bożym Narodzeniu. Jasełka, zaprezentowane w dniu 19 grudnia przez uczniów klasy szóstej i piątej, wprowadziły całą szkolna społeczność w świąteczną atmosferę. Dzieci wcieliły się
w role Maryi i Józefa, pasterzy, aniołów, trzech króli oraz uczniów  przybywających złożyć pokłon Jezusowi, który narodził się
w ubogiej stajence. Uroku inscenizacji dodały kolędy, zaśpiewane przez chór szkolny „Wesołe nutki”. „Anielska” muzyka napełniła wszystkich radością i sprawiła, że poczuliśmy magię zbliżających się świąt. Do wspólnego kolędowania włączyli się uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście.