Rekrutacja dzieci do klasy pierwszej, oddziału przedszkolnego „0” i 5-latków Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej rozpocznie się  1 marca 2020 roku i trwać będzie do 25 marca 2020 roku do godziny 15.00. Niezbędne dokumenty można pobrać u wychowawcy oddziału przedszkolnego, p. Aleksandry Bator, u dyrektora szkoły lub są dostępne pod poniższymi linkami:

Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy I

Karta zgłoszenia do oddziału 0

Karta zgłoszenia do klasy I

        Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły nie podlegają rekrutacji i są zapisywane na podstawie karty zgłoszenia dostarczonej przez rodzica.