Dzień 1 marca tradycyjnie już poświęcony jest w naszym kraju żołnierzom wyklętym, żołnierzom niezłomnym. W tym roku poświęciliśmy im apel, który odbył 5 marca .Występował chór pod kierownictwem pani H. Habery oraz uczniowie klasy 7. Ku czci niegdyś prześladowanych bojowników o prawdziwie niepodległą ojczyznę odśpiewano piękne piosenki o wolności i nadziei. Oczywiście nie mogło zabraknąć wiersza Zbigniewa Herberta zaczynającego się od słów: “Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy [...]”. Oddaje on w pełni tragedię tych, którzy zdecydowali się nie złożyć broni po zakończeniu II wojny światowej.