Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego 4, 5-latki

przy Publicznej Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej

na rok szkolny 2020/2021

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

1.        

Hernik Stanisław

2.        

Paprocka Lena

3.        

Piorun Dawid

4.        

Siczek Filip

5.        

Szeląg Ada

6.        

Zychowicz Marcel

7.        

Duma Krzysztof

8.        

Grosiak Jakub

9.        

Rusinowski Antoni

10.  

Rutka Alicja Maria

11.  

Sokołowski Tymon

12.  

Szeląg Szymon