W związku z potwierdzeniem przypadku zarażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 wśród osób zmieszkujących w obwodzie szkoły oraz celem zminimalizowania rozprzestrzeniania się tego zarażenia, decyzją Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej, zakończenie zajęć w roku szkolnym 2019/2020 będzie miało innych przebieg niż zwykle. W dniu 26 czerwca (piątek) o godz. 9.00 nastąpi uroczyste pożegnanie uczniów klasy 8 z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa i wytycznych GIS.
Uczniowie pozostałych klas oraz dzieci oddziału przedszkolnego będą mogli odebrać świadectwa i dyplomy we wrześniu 2020 r.
ZADBAJMY O ZDROWIE WŁASNE I NASZYCH BLISKICH.
Dorota Adamska - dyrektor szkoły.