W 2021 roku egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak
w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.  

Więcej informacji pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/zmiany-na-egzaminie-osmoklasisty-i-egzaminie-maturalnym-w-2021-r

lub po rozwinięciu bieżącego artykułu.