W dniu 12 października 2021r. o godzinie 10.00 w naszej szkole odbyła się uroczystość Pasowania na ucznia klasy pierwszej
oraz Święto Edukacji Narodowej. Motywem przewodnim tej uroczystości było hasło: ''Wiedza,  to rejs w nieznane",
której towarzyszyli pirat i kapitan statku werbujący załogę do rejsu.

 Uczniowie klasy pierwszej  w szkolnych strojach galowych, z biretami na głowach stawili się na sali gimnastycznej,
aby zaprezentować program artystyczny i zdać swój pierwszy egazmin.

 

 

 
W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami,
godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Po złożeniu ślubowania, pani dyrektor Dorota Adamska dokonała symbolicznego pasowania na ucznia ,,kolorowym  ołówkiem",
a wychowawczyni wręczyła pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne.

 
Następnie uczniowie zostali obdarowani gromkimi brawami, a także prezentami wręczonymi przez Wójta Gminy Gózd - pana Pawła Dziewita, przewodniczącego Rady Gminy - pana Marcina Linowskiego oraz dyrektora Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Goździe- pana Józefa Draba.
Życzenia z okazji zbliżającej się rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły złożyli również reprezentanci Samorządu Szkolnego oraz Rady Rodziców pod przewodnictwem pani Ewy Kościelniak.

 

Uroczystość odbyła się w podniosłej i przyjaznej atmosferze, którą zakończył występ chóru szkolnego.