Podczas Tygodnia Edukacji Globalnej 2021 pod hasłem „To nasz wspólny świat. Działajmy razem”, uczennice klasy 8 zaprezentowały swoim młodszym kolegom prezentację multimedialną dotyczącą uchodźctwa, dostępu do edukacji oraz braku wody w Afryce. Dzieci z klas młodszych z zaciekawieniem oglądały bajki tematyczne nawiązujące do celów, wyzwań  i wartości globalnych.

Uczniowie z klas 4-8 dyskutowali na temat wyzwań stojących przed współczesnym światem. Poruszane były zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi i sposobami na powstrzymanie tych zmian. Chętnie podawali przykłady działań, które można podjąć, aby chronić środowisko przyrodnicze oraz przykłady współzależności globalnych z różnych dziedzin życia.

Uczniowie klasy czwartej i piątej obejrzeli film promujący ochronę przyrody pt. „Było sobie drzewo”. Klasa siódma w filmie „Tajemnica Twojego smartfona”, poznawała uwarunkowania i problemy związane z wydobyciem surowców potrzebnych do produkcji telefonów komórkowych. Uczniowie klasy szóstej obejrzeli film pt. „Skoczkowie”, w którym w ciekawy sposób przedstawiono pracę dzieci szukających w śmieciarkach wartościowych rzeczy.