Dni 2 i 3 listopada 2017 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W przypadku potrzeby zapewnienia opieki dla dzieci w tych dniach prosimy o zgłoszenie w tej sprawie do Dyrektora szkoły lub u wychowawcy klasy do piatku, 27 października 2017 r. Zajęcia opiekuńcze będą zorganizowane w czasie zgodnym z planem lekcji. Szkoła nie zapewnia w tych dniach dowozu dzieci ani odwozu.