W dniu 27 października 2022 roku uczniowie klas I-III naszej szkoły razem z nauczycielami
wybrali się na cmentarz w Kiedrzynie. Tak, jak w poprzednich latach zapalili znicze na grobie
ks. Seweryna Hołowni, byłego proboszcza parafii w  Małęczynie, zmarłych uczniów,
pracowników naszej szkoły oraz grobach zapomnianych.
Mieli możliwość zaplenia zniczy i pomodlenia się również na grobach zmarłych ze swoich rodzin.