Akcja Caritas ,,Pola Nadziei” - to międzynarodowy program polegający na sadzeniu cebulek żonkili.
Kiedy wiosną zakwitną są rozdawane w ulicznych i przykościelnych kwestach. 
Jeden żonkil to symbol 
jednej osoby chorej na nieuleczalną chorobę nowotworową.
Zadaniem kampanii „Pola Nadziei” jest nie tylko pozyskiwanie pieniędzy na rzecz hospicjów,
lecz także propagowanie niesienia bezinteresownej pomocy każdemu choremu.
Przypominał,  o tym Jan Paweł II  w 2002 roku, podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny:
,,Miłosierdzie Boże znajduje swoje odzwierciedlenie w miłosierdziu ludzi”
Dlatego w dniu 21 listopada 2022 r. Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas działającego przy naszej Szkole, zasadzili cebulki żonkili.
Gdy zakwitną, w Niedzielę Palmową będą  rozdawane przy kościele jako dar wdzięczności Tym , którzy wspomogą akcję „Pola Nadziei”.