26 października 2017 roku o godz. 9.50 w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej  rozległ  się sygnał alarmowy informujący o zagrożeniu pożarowym.

Oczywiście wcześniej z dziećmi odbyły się pogadanki na temat  zagrożeń, dzieci wiedziały, jaki sygnał ma ich wezwać do natychmiastowego opuszczenia szkoły. Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem dzieci i pracowników szkoły oraz zasadami postępowania na wypadek pożaru: poruszania się w budynku zgodnie z drogami ewakuacji i przejścia na wyznaczony teren zbiórki. 


Wszyscy: przedszkolaki, uczniowie i pracownicy- zgodnie z planem ewakuacji, opuścili budynek szkoły udając się na boisko.  Po odebraniu raportów od wychowawców klas pani dyrektor Dorota Adamska odwołała alarm i wszyscy uczniowie mogli bezpiecznie wrócić do budynku szkoły na kolejne zajęcia.
    Na szczęście były to tylko ćwiczenia ewakuacyjne na wypadek pożaru  w budynku szkoły. Akcja przebiegła sprawnie i szybko, a nad jej bezpiecznym przebiegiem czuwali strażacy          z PSP  w Radomiu.
    Po zakończonej ewakuacji dzieci mogły oglądać wyposażenie samochodu strażackiego, umundurowanie bojowe strażaka, a także porozmawiać ze strażakami o ich jakże trudnej               i potrzebnej  pracy oraz zrobić pamiątkowe zdjęcie i posiedzieć w wozie strażackim.

Strażakom serdecznie dziękujemy.