Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbędzie się w szkole na sali gimnastycznej o godz. 9.30

Msza św. na zakończenie roku katechetycznego zostanie odprawiona o godz. 8.00 w kościele w Małęczynie.