Dnia 31 maja 2023 roku jak co roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kochanowskiego w Małęczynie
odbyły się Gminne Prezentacje Wokalne Oddziałów Przedszkolnych.
Wydarzenie to miało przede wszystkim być dobrą zabawą dla małych artystów.
Występom przysłuchiwało się jury składające się ze wszystkich dyrektorów szkół w naszej gminie
oraz dyrektor ZEASU Pan Józef Drab. Uczniowie przedstawili wachlarz rozmaitych zdolności,
zarówno wokalnych, jak i tanecznych. Umiejętności wokalne,
jakie zaprezentowali podczas swoich występów młodzi artyści oczarowały zgromadzone jury
oraz wszystkich zebranych, dlatego podjęto jednogłośną decyzję, aby wszystkie występujące grupy zajęły pierwsze miejsce.
Każda grupa została nagrodzona zestawem prezentów.