ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 - Z życia szkoły

Uroczystość rozpoczęcia  roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się 4 września 2023 roku w szkole na sali gimnastycznej o godz. 9.30

Msza św. na rozpoczęcie roku katechetycznego zostanie odprawiona o godz. 8.00 w kościele w Małęczynie.