OGŁOSZENIE!!!

Informujemy, że z dniem 3 kwietnia 2024 r. rozpoczynamy rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego 4 latków
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:
dzieci urodzone w 2020 r.,

rekrutacja potrwa do 19 kwietnia 2024 r.

 

Dokumenty można pobrać ze strony szkoły (w zakładce Informacje, aktualności)
lub 
u wychowawców oddziałów przedszkolnych:

Mital Marty i p. Chebdowskiej Magdaleny