Dnia 10-01-2018 r. (środa) odbędą się zebrania wychowawców
z rodzicami:

Klasa I godz. 16.00

Klasa II godz.16.15

Klasa III godz. 16.00

Klasa IV godz. 16.30

Klasa V godz. 16.30

Klasa VI godz. 16.45

Klasa VII godz. 16.45

O godz. 17.00 odbędzie się zebranie Rad Klasowych (trójek)
z Dyrektorem szkoły.