Dnia 1 marca 2018 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Akademii towarzyszyła wystawa poświęcona Ince czyli Danucie Siedzikównie. Wyjaśniono znaczenie i pochodzenie symboli żołnierzy wyklętych- wilka. Odczytano też wiersz Z. Herberta ,,Wilk"

Następnie dwoje uczniów przedstawiło losy Inki i innych partyzantów walczących z nową władzą po zakończeniu II wojny światowej. Chór odśpiewał m. in. piękną pieśń ,,Idą, idą leśni", a uczniowie z poszczególnych klas naszej szkoły recytowali wiersze o charakterze patriotycznym. Uroczystość zakończyła dyrektor szkoły pani Dorota Adamska, która podsumowała spotkanie dziękując uczniom oraz nauczycielom, pod kierunkiem których ta akademia powstała.