17 marca o godzinie 9.45 w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym im. red. A. Zalewskiego w Jedlni-Letnisko rozpoczęły się eliminacje do XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla uczniów i młodzieży z terenu powiatu radomskiego oraz miasta Radom. Głównym organizatorem turnieju był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu.


W zadaniu tym, oprócz strażaków Ochotników, bardzo aktywnie uczestniczą także strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, którzy są współorganizatorami tego przedsięwzięcia.

Uczniowie  naszej szkoły z klasy VII (Szymon Figura i Joanna Korcz), którzy w gminnych eliminacjach zajęli  II i III miejsce w grupie II  również przystąpili do tego konkursu.

Należy wspomnieć, iż uczniowie ci należą również  do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Klwatce Królewskiej, gdzie poznają tajniki pracy strażaka, zakres jego obowiązków na rzecz ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia i mienia ludzkiego.