Czas Zmartwychwstania Pańskiego nieodmiennie budzi w naszych sercach ufność i nadzieję. Pozwala patrzeć z optymizmem w przyszłość. Wzorem lat ubiegłych dn. 27-03-2018 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie Wielkanocne.

Uczniowie klasy VI pod kierunkiem p. A. Karasińskiej przygotowali ,,Misterium Wielkanocne” oraz złożyli życzenia świąteczne, a uczniowie pod kierunkiem p. H. Habery przygotowali oprawę muzyczną. Cała społeczność szkoły wraz z zaproszonymi gośćmi obejrzeli występ, który wprowadził wszystkich w atmosferę Świąt Zmartwychwstania.

 

 

Dyrektor szkoły pani Dorota Adamska podziękowała za występ i złożyła wszystkim życzenia.

Następnie głos zabrał  Wójt  Gminy Gózd pan Paweł Dziewit, który skierował podziękowania do uczniów oraz złożył wszystkim zebranym  świąteczne życzenia.

.

Na koniec wszyscy uczestnicy tego świątecznego spotkania udali się na salę gimnastyczną, gdzie mogli zakupić na ,,kiermaszu świątecznym" za symboliczną złotówkę wielkanocne ozdoby wykonane przez uczniów naszej szkoły.