Dnia 2 czerwca 2018r.  przedstawiciele naszej MDP przy OSP w Klwatce Królewskiej  wzięli udział
w I Powiatowym Spotkaniu Opiekunów i członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Radomskiego. 

 

Spotkanie to odbyło się w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Pionkach, gdzie udział wzięło 15 Jednostek OSP.
Oficjalnego rozpoczęcia dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radomiu dh Paweł Tuzinek, który przywitał wszystkich uczestników oraz podziękował za tak liczne przybycie na Spotkanie. Nastepnie trzy jednostki przedstawiły pracę na rzecz MDP oraz pracę
z młodzieżą w jednostkach.
W dalszej części spotknia młodzi uczestnicy mogli zwiedzić JRG i poligon ośrodka (komora dymowa, poligon). Odbyły się również warsztaty dla młodzieży. 

Na koniec spotkania zarówno opiekunowie, jak i członkowie MDP podsumowali spotkanie, podzielili się wiedzą i nowymi pomysłami na temat działalności MDP, a także zostali obdarowani drobnymi upominkami w postaci pamiatkowego kubka oraz karty rabatowej do Parku Trampolin JumpWorld w Radomiu.