W dniu 3 września 2018 roku o godzinie 9.45 , po dwóch miesiącach letniego odpoczynku został zaingurowany nowy rok szkolny 2018/2019. 
Poprzedziła go uroczysta msza święta w parafialnym kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Boboli
w Małęczynie.  
Następnie wszyscy uczniowie i ich rodzice przybyli do szkoły.

 

Pani dyrektor Dorota Adamska na uroczystej akademii powitała uczniów, rodziców, nauczycieli 
i przybyłego na tę uroczystość Wójta Gminy Gózd Pawła Dziewita. 

Złożyła wszystkim uczniom, ich opiekunom wielu sukcesów i satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy
i umiejętności.

Głos zabrał również Wójt Gminy Gózd Paweł Dziewit, który przekazał obecnym na akademii informację,
iż  zostały pozyskane fundusze na budowę nowej sali gimnastycznej w naszej szkole. 

Po zakończonej uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do sal lekcyjnych.