LEPSZA SZKOŁA to projekt edukacyjny prowadzony przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Nasza szkoła realizuje projekt Lepszej Szkoły z matematyki oraz z języka polskiego. W projekcie uczestniczą uczniowie klas IV-VI.
Główne cele projektu to: badanie efektywności nauczania czy rozwijanie integracji między przedmiotowej. Uczestnictwo w projekcie dzięki specjalistycznym testom daje nauczycielom możliwość badania kompetencji uczniów, porównania wyników swoich klas z wynikami uczniów w całej Polsce, zaplanowania pracy na cały rok szkolny oraz analizy osiągnięć uczniów.
Testy przeprowadzane są w trzy razy w roku szkolnym, na początku, po pierwszym i po drugim semestrze, co daje możliwość badania bieżących postępów w nauce całych zespołów klasowych i pojedynczych uczniów.
Więcej informacji na temat projektu ,,Lepsza Szkoła'' znaleźć można na stronie internetowej Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego.