W związku ze zgłaszanymi problemami dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu zaprasza rodziców uczniów klas VIII szkół podstawowych
i III gimnazjów na spotkania poświęcone ogólnym zasadom rekrutacji do ww. szkół na rok 2019/2020.

Szczegółowy harmonogram spotkań znajdziecie państwo poniżej (czytaj dalej). 

 

Harmonogram spotkań z rodzicami uczniów klas VIII szkół podstawowych i III gimnazjów

Lp.

Data

Miejsce

Godz.

Powiat/gmina/miasto

1.

3.12.2018 r.

XIII Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Radomiu

ul. 25 Czerwca 79, 26-600

Radom

16.00

m. Radom, powiat radomski

2.

4.12.2018 r.

Publiczna Szkoła Podstawowa

nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu

ul. Wschodnia 57, 26-500

Szydłowiec

16.00

powiat szydłowiecki, powiat przysuski

3.

5.12.2018 r.

Zespół Szkół

Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” w Grójcu

ul. Piotra Skargi 12, 05-600

Grójec

16.00

powiat białobrzeski, powiat grójecki

4.

6.12.2018 r.

Zespół Szkół RolniczoTechnicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 78, 26-700 Zwoleń

16.00

powiat lipski, powiat zwoleński

5.

7.12.2018 r.

Zespół Szkół Nr 1  im. Legionów Polskich w Kozienicach,

ul. Warszawska 72, 26-900

Kozienice

16.00

powiat kozienicki