W październiku 2019 r. nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji ,,Szkołą Pamięta”. Związana ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych, akcja poświęcona była tym wszystkim, którzy odeszli pozostawiając trwały ślad w pamięci potomnych.

Dnia 24 października 2019 r. nasza szkoła włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,Szkoła pamięta". Celem tej inicjatywy jest upamiętnienie ważnych postaci oraz wydarzeń związanych z historią naszego miejsca, regionu i społeczności.

W dniu 23 października 2019 roku uczniowie klas: 1,2,3,4 i 5 uczestniczyli w niezwykle ciekawym projekcie pt. “Czyste powietrze”. Odbywa się on na terenie całego województwa mazowieckiego i ma na celu propagowanie wiedzy i postaw związanych
z utrzymywaniem czystego powietrza.

Ślubowanie i pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczystość. W obecnym roku szkolnym zbiegło się ono z uroczystymi obchodami Święta Dnia Nauczyciela.W obecności rodziców, zaproszonych gości - pana wójta Gminy Gózd Pawła Dziewita, Dyrektora ZEAS - u w Goździe pana Józefa Draba, Grona Pedagogicznego oraz uczniów naszej szkoły.