Rekrutacja dzieci do klasy pierwszej, oddziału przedszkolnego „0” i 5-latków Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej rozpocznie się  1 marca 2020 roku i trwać będzie do 25 marca 2020 roku do godziny 15.00. Niezbędne dokumenty można pobrać u wychowawcy oddziału przedszkolnego, p. Aleksandry Bator, u dyrektora szkoły lub są dostępne pod poniższymi linkami:

Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy I

Karta zgłoszenia do oddziału 0

Karta zgłoszenia do klasy I

        Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły nie podlegają rekrutacji i są zapisywane na podstawie karty zgłoszenia dostarczonej przez rodzica.

 

 

W naszej szkole, od grudnia 2019 r. do lutego 2010 r.,  realizowany jest projekt edukacyjny zatytułowany „Moniuszko – znany
i nieznany”. Działania projektowe podejmowane są w ramach wojewódzkiego konkursu „Moniuszko w mazowieckich szkołach
i przedszkolach”.

Celem naszego projektu jest:

  • popularyzacja wśród społeczności szkolnej, wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki; 
  • przybliżenie dzieciom i młodzieży wybranych utworów muzycznych kompozytora;
  • uczczenie 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki poprzez prace twórcze dzieci inspirowane jego muzyką;
  • doskonalenie umiejętności pracy w zespole uczniowskim.

Nasze  działania projektowe:

Projekt „Moniuszko – znany i nieznany”, realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej, ma charakter interdyscyplinarny. Łączy w sobie  działania o charakterze muzycznym i plastycznym.

Szanowni Państwo!

Centrum Rozwoju Lokalnego kontynuując swoją misję edukacyjną w tak ważnym obszarze jak bezpieczeństwo, we współpracy
z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu przygotowało materiał filmowy zawierający 10 porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zimowego wypoczynku. Adresatami przygotowanego materiału są rodzice. Film powstał w ramach organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego, objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców", w której uczestniczy już 2500 szkół i przedszkoli z całej Polski (więcej o akcji: www.edu.crl.org.pl). 

Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=3UMLbjkEzAE

Z wyrazami szacunku,

Dawid Wiejata

koordynator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców"

 

Dnia 24 października 2019 r. nasza szkoła włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,Szkoła pamięta". Celem tej inicjatywy jest upamiętnienie ważnych postaci oraz wydarzeń związanych z historią naszego miejsca, regionu i społeczności.