Dnia 24 października 2019 r. nasza szkoła włączyła się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,Szkoła pamięta". Celem tej inicjatywy jest upamiętnienie ważnych postaci oraz wydarzeń związanych z historią naszego miejsca, regionu i społeczności.

Dnia 2 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 8.00
w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli w Małęczynie odbędzie się Msza Święta
rozpoczynająca rok katechetyczny.
Następnie uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się o godz. 9.45
w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej.

 

Przedstawiamy kolejne etapy budowy tak długo oczekiwanej sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole  Podstawowej w Klwatce Królewskiej.

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

Życzą:

Dyrektor,

Rada Pedagogiczna oraz uczniowie

PSP w Klwatce Królewskiej