Tak jak zapewne wszędzie, tak i w naszej szkole obchodziliśmy przemiły dzień, a mianowicie mikołajki. Tego dnia każdy, kto mógł, ubrał się na czerwono i założył mikołajową czapkę. To na cześć Świętego Mikołaja.  Pod klasową choinką czekały podarunki, a następnie szkolna uroczystość.

Wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły zebrali się na szkolnym korytarzu, aby uczcić ten radosny dzień.  Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego  poprowadzili ,,Mikołajkowy koncert". Uczniowie każdej klasy zaprezentowali  piosenkę i wiersz o Mikołaju. Ogromną radość sprawiły dzieciom upominki ufundowane przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski,  jak i panią Dyrektor szkoły. Każdy mógł  posilić się słodkim upominkiem i zdrowym sokiem.

 

Dnia 12-12-2017 r. (wtorek) w godz. od 16 do 17 w naszej szkole odbędą się Dni Otwarte. Zapraszamy rodziców do indywidualnego spotkania z nauczycielami.

 

 Dnia 14-11-2017 r. (wtorek) o godz. 16 w naszej szkole odbędzie się spotkanie rodziców
z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Po spotkaniu zapraszamy na zebrania z wychowawcami klas. 

26 października 2017 roku o godz. 9.50 w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej  rozległ  się sygnał alarmowy informujący o zagrożeniu pożarowym.

Oczywiście wcześniej z dziećmi odbyły się pogadanki na temat  zagrożeń, dzieci wiedziały, jaki sygnał ma ich wezwać do natychmiastowego opuszczenia szkoły. Przeprowadzone ćwiczenia miały na celu sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem dzieci i pracowników szkoły oraz zasadami postępowania na wypadek pożaru: poruszania się w budynku zgodnie z drogami ewakuacji i przejścia na wyznaczony teren zbiórki.