W dniu 25 czerwca 2021 r.  zakończono rok szkolny 2020/2021. Uroczystość odbyła się na sali gimnastycznej. Obecni byli uczniowie, nauczyciele i rodzice. Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną część uczniów z młodszych klas zgromadziła się na balkonie sali gimnastycznej. 

W pierwszej części akademii dśpiewano hymn Polski i wprowadzono sztandar szkoły. Głos zabrała Pani Dyrektor Dorota Adamska.
W obecności całej społeczności szkolnej rozdała świadectwa i nagrody wyróżniającym się uczniom klas 1 - 7. Następnie podziękowała rodzicom za współpracę. 

W drugiej części akademii odbył się występ pożegnalny klasy ósmej. Wszyscy uczniowie najstarszego rocznika otrzymali z rąk
Pani Dyrektor świadectwa i nagrody, a z rąk Przewodniczącej Rady Rodziców - okolicznościowe upominki. 

Po odśpiewaniu hymnu szkoły i wyprowadzeniu sztandaru uroczystość dobiegła końca. 

List Pani Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik skierowany do dzieci w sprawie zachowania zasad bezpieczeństwa podczas wakacji.