Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni pokojem i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...

Życzą:

Dyrektor,

Rada Pedagogiczna oraz uczniowie

PSP w Klwatce Królewskiej

 

W czwartek 4 kwietnia 2019 r. w naszej szkole o godz. 17 odbędzie się
spotkanie ogólne z rodzicami.

Po spotkaniu ogólnym zapraszamy rodziców na zebrania z wychowawcami klas.

W dniu 21 marca w godzinach wieczornych na stronach internetowego wydania Echa Dnia ukazała się informacja, że Publiczna Szkoła
w Klwatce Królewskiej będzie zamknięta w czasie strajku nauczycielskiego.

Informuję, że powyższa informacja jest nieprawdziwa. W związku z powyższym wystąpiłam do dyrekcji Echa Dnia z żądaniem o usunięcie informacji i przeprosin za wprowadzenie w błąd opinii publicznej.

Zgodnie z zawiadomieniem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej,

uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej

będą mieli zorganizowane rekolekcje

w kościele parafialnym w Małęczynie w dniach 25-27 marca 2019 r.