W dniu 21 marca w godzinach wieczornych na stronach internetowego wydania Echa Dnia ukazała się informacja, że Publiczna Szkoła
w Klwatce Królewskiej będzie zamknięta w czasie strajku nauczycielskiego.

Informuję, że powyższa informacja jest nieprawdziwa. W związku z powyższym wystąpiłam do dyrekcji Echa Dnia z żądaniem o usunięcie informacji i przeprosin za wprowadzenie w błąd opinii publicznej.

Zgodnie z zawiadomieniem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej,

uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej

będą mieli zorganizowane rekolekcje

w kościele parafialnym w Małęczynie w dniach 25-27 marca 2019 r.

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ

PSP W KLWATCE KRÓLEWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Podobny obraz

  1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

          -dzieci 7-letnie (urodzone w 2012 r)

          -dzieci 6-letnie (urodzone w 2013 r)

          -dzieci 5-letnie (urodzone w 2014 r) 

  1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej,
    którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i klasy I przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.
  2. W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły.
  3. Rodzice pobierają wniosek/zgłoszenie w szkole u wychowawcy oddziału przedszkolnego lub ze strony internetowej,
    wypełniają go i składają go w wyznaczonym terminie.

W dniu 26 stycznia 2019 roku w naszej szkole odbył się bal karnawałowy. Sala gimnastyczna wyglądała inaczej niż na co dzień
i zamieniła się w prawdziwą salę balową.
Najpierw bawili się uczniowie klas 0-III, a po południu klas IV-VIII.