ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO I KLASY PIERWSZEJ

PSP W KLWATCE KRÓLEWSKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Podobny obraz

  1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

          -dzieci 7-letnie (urodzone w 2012 r)

          -dzieci 6-letnie (urodzone w 2013 r)

          -dzieci 5-letnie (urodzone w 2014 r) 

  1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej,
    którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i klasy I przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.
  2. W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły.
  3. Rodzice pobierają wniosek/zgłoszenie w szkole u wychowawcy oddziału przedszkolnego lub ze strony internetowej,
    wypełniają go i składają go w wyznaczonym terminie.

W dniu 26 stycznia 2019 roku w naszej szkole odbył się bal karnawałowy. Sala gimnastyczna wyglądała inaczej niż na co dzień
i zamieniła się w prawdziwą salę balową.
Najpierw bawili się uczniowie klas 0-III, a po południu klas IV-VIII.

Jest taki dzień w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń
i radości – święto naszych kochanych Babć i Dziadków. Ta wspaniała impreza odbyła się w naszej szkole  22 stycznia 2019 roku.

Każde Boże Narodzenie jest dla nas chrześcijan drogą do przybliżenia wydarzeń z Betlejem.
Podtrzymując tradycje, zwyczajem lat ubiegłych w naszej szkole dnia 19 grudnia 2018 roku odbyły się Jasełka i spotkania opłatkowe.