W związku z potwierdzeniem przypadku zarażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 wśród osób zmieszkujących w obwodzie szkoły oraz celem zminimalizowania rozprzestrzeniania się tego zarażenia, decyzją Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Klwatce Królewskiej, zakończenie zajęć w roku szkolnym 2019/2020 będzie miało innych przebieg niż zwykle. W dniu 26 czerwca (piątek) o godz. 9.00 nastąpi uroczyste pożegnanie uczniów klasy 8 z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa i wytycznych GIS.
Uczniowie pozostałych klas oraz dzieci oddziału przedszkolnego będą mogli odebrać świadectwa i dyplomy we wrześniu 2020 r.
ZADBAJMY O ZDROWIE WŁASNE I NASZYCH BLISKICH.
Dorota Adamska - dyrektor szkoły.

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego 4, 5-latki

przy Publicznej Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej

na rok szkolny 2020/2021

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

1.        

Hernik Stanisław

2.        

Paprocka Lena

3.        

Piorun Dawid

4.        

Siczek Filip

5.        

Szeląg Ada

6.        

Zychowicz Marcel

7.        

Duma Krzysztof

8.        

Grosiak Jakub

9.        

Rusinowski Antoni

10.  

Rutka Alicja Maria

11.  

Sokołowski Tymon

12.  

Szeląg Szymon