W związku ze zgłaszanymi problemami dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu zaprasza rodziców uczniów klas VIII szkół podstawowych
i III gimnazjów na spotkania poświęcone ogólnym zasadom rekrutacji do ww. szkół na rok 2019/2020.

Szczegółowy harmonogram spotkań znajdziecie państwo poniżej (czytaj dalej). 

9 listopada 2018 roku to w naszej szkole uroczysty dzień.
Od samego rana odświętnie ubrani uczniowie wraz z wychowawcami przygotowywali biało - czerwone kotyliony.

We wtorek 20 listopada 2018 roku w naszej szkole odbędą się spotkania 
wychowawców klas z rodzicami uczniów:

godz. 15.45-klasa ,,0"

godz. 16.00- klasy I,II, III

godz. 16.15- klasy IV, VI, VIII

godz. 16.30-klasy V, VII.