Dzień 1 marca tradycyjnie już poświęcony jest w naszym kraju żołnierzom wyklętym, żołnierzom niezłomnym. W tym roku poświęciliśmy im apel, który odbył 5 marca .Występował chór pod kierownictwem pani H. Habery oraz uczniowie klasy 7. Ku czci niegdyś prześladowanych bojowników o prawdziwie niepodległą ojczyznę odśpiewano piękne piosenki o wolności i nadziei. Oczywiście nie mogło zabraknąć wiersza Zbigniewa Herberta zaczynającego się od słów: “Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy [...]”. Oddaje on w pełni tragedię tych, którzy zdecydowali się nie złożyć broni po zakończeniu II wojny światowej.

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Decyzją Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej, wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zostają zawieszone zajęcia dydaktyczno – wychowawcze na okres od 12.03.2020  – 25.03.2020 r. dla wszystkich uczniów. W tym czasie nie będzie dowozów szkolnych ani obiadów
w stołówce szkolnej.

W dniach 12 i 13 marca szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej najmłodszym uczniom tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Prosimy, aby okres najbliższych dwóch tygodni potraktować jako kwarantannę polegającą na ograniczeniu bezpośrednich kontaktów i pozostaniu w miarę możliwości w domu.

Dalsze informacje będą przekazywane za pośrednictwem strony internetowej szkoły i dziennika elektronicznego.

Nauczyciele będą kontaktować się z uczniami poprzez i-dziennik w celu przekazywania materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy w domu.

 

Dorota Adamska 

Dyrektor PSP w Klwatce Królewskiej

Szanowni Rodzice,

W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronawirusa, prosimy, aby:

  • nie przysyłali Państwo do szkoły dzieci przeziębionych i chorych;
  • nie mieli Państwo obaw o zdrowie swoich dzieci, jeżeli nie miały one kontaktu z osobą chorą;
  • bezzwłocznie powiadomić telefonicznie najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną i zgłosić się do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego, jeżeli Państwa dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne.

Informacje dotyczące koronawirusa znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/

                                                                                                                                                                  Dyrektor Szkoły

 

Rekrutacja dzieci do klasy pierwszej, oddziału przedszkolnego „0” i 5-latków Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej rozpocznie się  1 marca 2020 roku i trwać będzie do 25 marca 2020 roku do godziny 15.00. Niezbędne dokumenty można pobrać u wychowawcy oddziału przedszkolnego, p. Aleksandry Bator, u dyrektora szkoły lub są dostępne pod poniższymi linkami:

Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy I

Karta zgłoszenia do oddziału 0

Karta zgłoszenia do klasy I

        Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły nie podlegają rekrutacji i są zapisywane na podstawie karty zgłoszenia dostarczonej przez rodzica.