Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało praktyczny poradnik dotyczący zdalnej edukacji w klasach I-III szkoły podstawowej. W materiale zebrane są wskazówki dotyczące planowania i organizacji czasu spędzanego z dzieckiem w domu oraz odnośniki do materiałów, które mogą być wykorzystywane do nauki na odległość. Z poradnika mogą korzystać rodzice oraz nauczyciele uczniów z klas I-III szkoły podstawowej. Zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

Poradnik do pobrania pod poniższym linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-w-klasach-i-iii-szkoly-podstawowej--poradnik-men

lub do zapoznania się po rozwinięciu bieżącego artykułu.  

 

10 listopada 2020 r. w naszej szkole uczniowie oddziałów przedszkolnych o godz. 11.11 odśpiewali hymn narodowy. Tym samym społeczność naszej szkoły włączyła się w akcję ,,Szkoła do hymnu”.

Drodzy Rodzice i Uczniowie.

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniów i słuchaczy szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy szkół dla dorosłych i form pozaszkolnych (kursowych).

Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne

Nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian.

Przypominamy również, że istniejące przepisy dają możliwość zawieszenia funkcjonowania przedszkola, oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki edukacyjnej, jeżeli występują przesłanki zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczniów.  

Konsultacje dla zdających egzaminy

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dyrektorzy szkół mogą umożliwić uczniom klas ósmych oraz klas maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach, do 5 osób.

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Od soboty 24 października 2020 r. cała Polska zostaje objęta „czerwoną” strefą. W związku z tym Rząd wprowadza nowe obostrzenia:

Na dwa tygodnie, tj. od 26 października do 8 listopada 2020 r. zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych zostają zawieszone. Uczniowie tych klas przechodzą na naukę zdalną. Nauka dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i uczniów
klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian. 

                                                                                                                                  Dyrektor szkoły

                                                                                                                                  Dorota Adamska