Dzień Babci i Dzień Dziadka to wyjątkowe daty w kalendarzu, jedne z najsympatyczniejszych  i najmilszych dni w roku.

Uczniowie naszej szkoły upamiętnili  to wydarzenie 22 stycznia, goszcząc w swoich progach bardzo wielu najmilszych gości. Sala gimnastyczna wypełniła się po brzegi. Dzieci z najmłodszych klas  przygotowały   wspaniałe   występy   artystyczne   przepełnione   radością,  śpiewem,   tańcem i muzyką. Nasi wychowankowie chcieli wyrazić swoją miłość, wdzięczność i szacunek kochanym babciom i  dziadkom. To  przecież od  nich  dzieci  otrzymują  wiele ciepła i dobra,  za  które  warto i trzeba dziękować.

Uroczystość wypadła pięknie, uczniowie otrzymali gromkie brawa, a babcie i dziadkowie byli dumni ze swych wnuków. Na zakończenie uroczystości wnuczęta zaprosiły swoich Dziadków na poczęstunek do klas.

Był to wspaniały dzień, pełen wzruszeń, serdeczności, radości, uśmiechu i wspólnej zabawy. Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków.

W naszej szkole, od grudnia 2019 r. do lutego 2010 r.,  realizowany jest projekt edukacyjny zatytułowany „Moniuszko – znany
i nieznany”. Działania projektowe podejmowane są w ramach wojewódzkiego konkursu „Moniuszko w mazowieckich szkołach
i przedszkolach”.

Celem naszego projektu jest:

  • popularyzacja wśród społeczności szkolnej, wiedzy o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki; 
  • przybliżenie dzieciom i młodzieży wybranych utworów muzycznych kompozytora;
  • uczczenie 200 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki poprzez prace twórcze dzieci inspirowane jego muzyką;
  • doskonalenie umiejętności pracy w zespole uczniowskim.

Nasze  działania projektowe:

Projekt „Moniuszko – znany i nieznany”, realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Klwatce Królewskiej, ma charakter interdyscyplinarny. Łączy w sobie  działania o charakterze muzycznym i plastycznym.

Szanowni Państwo!

Centrum Rozwoju Lokalnego kontynuując swoją misję edukacyjną w tak ważnym obszarze jak bezpieczeństwo, we współpracy
z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu przygotowało materiał filmowy zawierający 10 porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zimowego wypoczynku. Adresatami przygotowanego materiału są rodzice. Film powstał w ramach organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego, objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców", w której uczestniczy już 2500 szkół i przedszkoli z całej Polski (więcej o akcji: www.edu.crl.org.pl). 

Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=3UMLbjkEzAE

Z wyrazami szacunku,

Dawid Wiejata

koordynator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców"

 

Hej, kolęda, kolęda …”

Piękną tradycją w naszej szkole, jest coroczne przedstawianie inscenizacji o Bożym Narodzeniu. Jasełka, zaprezentowane w dniu 19 grudnia przez uczniów klasy szóstej i piątej, wprowadziły całą szkolna społeczność w świąteczną atmosferę. Dzieci wcieliły się
w role Maryi i Józefa, pasterzy, aniołów, trzech króli oraz uczniów  przybywających złożyć pokłon Jezusowi, który narodził się
w ubogiej stajence. Uroku inscenizacji dodały kolędy, zaśpiewane przez chór szkolny „Wesołe nutki”. „Anielska” muzyka napełniła wszystkich radością i sprawiła, że poczuliśmy magię zbliżających się świąt. Do wspólnego kolędowania włączyli się uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście.