19 listopada 2018 roku naszą szkołę odwiedził  Teatr Tak.
Dzieci oddziału przedszkolnego i klas I-IV wzięły udział w interaktywnym przedstawieniu pt. „Bajka do zjedzenia”.

16 listopada 2018 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w finale Gminnego  Konkursu Wiedzy

o Gminie Gózd.

W związku ze zgłaszanymi problemami dotyczącymi rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu zaprasza rodziców uczniów klas VIII szkół podstawowych
i III gimnazjów na spotkania poświęcone ogólnym zasadom rekrutacji do ww. szkół na rok 2019/2020.

Szczegółowy harmonogram spotkań znajdziecie państwo poniżej (czytaj dalej). 

9 listopada 2018 roku to w naszej szkole uroczysty dzień.
Od samego rana odświętnie ubrani uczniowie wraz z wychowawcami przygotowywali biało - czerwone kotyliony.