Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla PSP w Klwatce Królewskiej w roku szkolnym 2017/2018:

2, 3 XI 2017r.

18, 19, 20 IV 2018 r.-czas egzaminów gimnazjalnych

30 IV 2018 r.

2, 4 V 2018 r.