Dnia 18.10.2021r. nasza szkoła uczestniczyła w akcji : „Miliony dzieci modli się na różańcu” . Wolontariusze zaprosili do sali sportowej wszystkich uczniów i nauczycieli na wspólną modlitwę różańcową, która w tym czasie odbywała się w różnych krajach świata. Wspólnie rozważali radosne tajemnice różańcowe. 

Akcje Koła Caritas w miesiącu październiku 2021 r.

 

ZBIÓRKA ŻYWNOSCI:

 

1-15 .10.2021r.   Zbiórka: kawy, herbaty i innych art. spożywczych dla ludzi bezdomnych.

1-30.10.2021 r.  Zbiórka żywności.

Zebrano 150 kilogramów żywności, którą przekazano do Caritas Diecezji Radomskiej.

                       

Od września 2021 roku z inicjatywy uczniów i nauczycieli naszej Szkoły powstało Szkolne Koło Caritas. Głównym celem jego działalności jest aktywizowanie uczniów do działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Wolontariat rozwija także zainteresowania uczniów, umiejętności społeczne, a przede wszystkim niesie ze sobą wiele wartości wychowawczych, kształtujących kreatywność, odpowiedzialność, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka. W pracę Koła zaangażowali się uczniowie  z klas IV - VIII. Uczniowie naszej szkoły są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Podejmowana przez uczniów - wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno - wychowawczy. Dlatego w dniu 12 października 2021r.  gościliśmy w naszej Szkole Księdza  Karola Piłata - Wicedyrektora Caritas Diecezji Radomskiej i Panią Iwonę Stępniewską - Koordynatora Szkolnych Kół Caritas, którzy zainaugurowali pracę naszego Koła. W tym uroczystym dla nas dniu od Caritas otrzymaliśmy akt powołania naszego Koła oraz koszulki z logo Caritas. Wolontariusze otrzymali legitymacje.