Udział w akcji „Szkoła pamięta”

Wolontariusze zbierali znicze, które przed Uroczystością Wszystkich Świętych zostały zapalone na cmentarzu w Małęczynie.