Chór szkolny działający w PSP w Klwatce powstał w 1992 roku  z inicjatywy nauczycielki muzyki Pani Hanny Habery. Zespół składa się z uczniów uzdolnionych muzycznie i lubiących śpiewać. 
Do roku 1999 w chórze śpiewały dzieci i młodzież od klasy I do VIII, a obecnie do VI klasy. Repertuar chóru składa się  z pieśni jedno i dwugłosowych śpiewanych a cappella. Prócz tego zespół wykonuje  utwory z podkładem muzycznym. Charakter pieśni jest  bardzo różny, od XIII wiecznej „Bogurodzicy”, poprzez pieśni patriotyczne, kolędy, pieśni ludowe, kanony do współczesnych piosenek dziecięcych i młodzieżowych.  Zespół stara się upowszechniać muzykę polską i przekonywać do niej. W repertuarze chóru znalazło się także szereg pieśni ludowych z różnych krajów świata. 


Chór szkolny aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły. Bierze udział w licznych akademiach szkolnych, przygotowuje i prezentuje koncerty kolędowe /prezentowane w innych szkołach, w kościele parafialnym w Małęczynie, w ośrodkach pomocy społecznej/. W dorobku chóru są trzy  muzyczne przedstawienia teatralne: „Czerwony Kapturek”, „Kot w Butach” i „O Marzannie”. Za nami jubileuszowy koncert chóru zorganizowany z okazji 5 lecia istnienia /1997 r./.
Od wielu lat chór uczestniczy w przeglądach chórów, festiwalach i konkursach piosenki. Na tym polu odnieśliśmy szereg sukcesów. Do najważniejszych należą:


2006 r.

  • I miejsce w III Diecezjalnym Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham moją Ojczyznę”- etap diecezjalny,

 

 • III miejsce III Diecezjalnym                 – etap regionalny,

2005 r.

 • III miejsce w II Diecezjalnym                 – etap regionalny,


2004 r.

  • I miejsce w I Diecezjalnym                  – etap diecezjalny,

 

  • II miejsce w I Diecezjalnym                  – etap regionalny,

 

  • III miejsce na VII Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Grajmy w zielone” w Radomiu,2003 r.

  • I miejsce na VI Festiwalu Piosenki Ekologicznej w Radomiu,

 

 • Udział w przeglądzie piosenki ekologicznej w Warszawie,


2002 r.

  • I miejsce na V Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Grajmy w zielone” w Radomiu,

 

  • Wyróżnienie w Radomskich Spotkaniach z Kolędami i Pastorałkami /w ramach eliminacji  do Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek/,2001 r.

 • II miejsce na IV Festiwali Piosenki Ekologicznej pod patronatem Wojewody  Mazowieckiego,


2000 r.

  • III miejsce /grupa starsza/ na III Festiwalu Piosenki Ekologicznej w Radomiu,

 

  • Wyróżnienie /grupa młodsza/ na III Festiwalu Piosenki Ekologicznej w Radomiu,

 

  • Wyróżnienie na III Przeglądzie Grup Kolędniczych w Radomiu,

 

 • Wyróżnienie na XIX Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży Szkolnej- Eliminacje Wojewódzkie w Radomiu,

1999 r.

  • Wyróżnienie na XX Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży Szkolnej- Eliminacje Wojewódzkie w Radomiu,

 

 • II miejsce na II Festiwalu Piosenki Ekologicznej w Radomiu,


1998 r.

 • III miejsce  na XVIII Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży Szkolnej- Eliminacje Wojewódzkie w Radomiu,

1997 r.

 • II miejsce  na XVII  Konkursie Chórów Szkolnych a Cappella Dzieci i Młodzieży Szkolnej Województwa Radomskiego,

1995 r.

 • I miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Harcerskiej i Turystycznej w Lipsku.

Od roku szkolnego 2006/2007 chór został zakwalifikowany do Ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Śpiewająca Polska”. 

 

Opracowanie

Dyrygent chóru

mgr Hanna Habera