Dzień 14 października 1998 r. był od samego rana ciepły i pogodny. Zaplanowane uroczystości: nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce imienia, przekazania sztandaru i oddania do użytku nowego budynku szkolnego rozpoczęły się o godzinie 900.

     Dyrektor szkoły Sławomir Czyż powitał zaproszonych gości i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do rozbudowy szkoły oraz ufundowania sztandaru.

     Następnie Wójt Gminy Gózd Henryk Słomka odczytał akt nadania szkole imienia Henryka Sienkiewicza.

     Kolejnym punktem uroczystości była polowa Msza Święta, którą odprawił J. E. Ks. Biskup Adam Odzimek w towarzystwie ks. kanonika Seweryna Hołowni, ks. Marka Janasa - proboszcza parafii w Małęczynie i ks. Emanuela Kolatorowicza - proboszcza parafii w Grzmucinie. W czasie mszy ks. biskup poświęcił sztandar szkoły i nowy budynek szkolny.

     Po Mszy Świętej nastąpiło przekazanie ufundowanego przez rodziców i mieszkańców sztandaru uczniom szkoły. Sztandar został  wykonany przez artystę plastyka Leszka Woźnickiego (projekt i portret patrona) i Helenę Urbanowską (haft) oboje z Kielc.

     Po przekazaniu sztandaru uczniowie przedstawili, przygotowany pod kierunkiem Moniki Żołny i Doroty Rogali, program artystyczny poświęcony postaci patrona szkoły. Oprawę muzyczną zarówno Mszy Św. jak i części artystycznej zapewnił chór szkolny pod kierunkiem Hanny Habery.

     Po części artystycznej zebrani przeszli do budynku szkoły, gdzie dyrektor dokonał odsłonięcia, namalowanego przez Cezarego Rogalę, portretu patrona szkoły oraz dokonano przecięcia wstęgi i otwarcia nowej części szkoły.

     Następnie zaproszeni goście udali się na uroczysty obiad do lokalu Stanisława Wilkowskiego. Na tym uroczystości zakończono.