W 1998 roku Rada Rodziców przeprowadziła publiczną zbiórkę pieniędzy na wykonanie sztandaru. Dzięki hojności mieszkańców wsi Klwatka i Grzmucin szybko udało się zebrać potrzebną kwotę.

Sztandar został  wykonany przez artystę plastyka Leszka Woźnickiego (projekt i portret patrona) i Helenę Urbanowską (haft) oboje z Kielc.

Sztandar jest obecny na wszystkich uroczystościach szkolnych. Przed nim składają ślubowanie uczniowie klas I.

Poczet sztandarowy składa się z uczniów klasy szóstej. Jest to wyróżnienie i zaszczyt i dlatego do pocztu sztandarowego powoływani są tylko uczniowie, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowo się zachowują.